wtorek, 11 marca 2014

Kalkulator E-kucharza - O programie

Kalkulator E-kucharza jest kalkulatorem mocy liquidu i służy do wyliczenia proporcji składników liquidu do e-papierosa. Informacje o wersjach.

Kalkulator E-kucharza (2.2.20141208) 

© 2010-2014 BobbyK

Historia wersji:

 • 2.2.20141208 - Dodane wersje językowe i angielski langpack
 • 2.1.20140312 - Zmieniony panel pomocy i dodana karta "O programie"
 • 2.1.20140310 - Dodane drukowanie przepisu/przepisów
 • 2.0.20140306 - Dodane udostępnianie do G+
 • 2.0.20140303 - Dodane udostępnianie przepisów przez bbcode i na facebook (nie palę / E-palę już 4 LATA!!!)
 • 2.0.20140228 - Powiększenie kalkulatora - (dynamiczne przenoszenie kolumny tematu blogspota)
 • 2.0.20140227 - Dodany themeroller 
 • 2.0.20140220 - Dopisany interpreter linków - powiązanie z systemem komentarzy
 • 2.0.20140123 - Przepisana struktura obiektów, zmienione założenia rozcieńczania
 • 2.0.20131222 - (jQuery 2.0.3, jQueryUI 1.10.3) Kalkulator przeniesiony na blogspot 
 • 1.0.20100325 - dodane rozcieńczanie substancji
 • 1.0.20100318 - (<=jQuery 1.7.1, <=jQueryUI 1.8.18 ) podstawowe założenia kalkulatora - brak ograniczeń w liczbie substancji, zmiana wartości klawiszami strzałek (+/-1 ml lub +/- kropla), obliczanie ilości gliceryny, obliczanie dla zadanego kontenera, ustawienie wielkości kropli dla wszystkich substancji, możliwość transferu obliczeń dla zadanego kontenera do pól formularza

E-Chef Calculator (2.2.20141208) 

© 2010-2014 BobbyK

Changes history:

 • 2.2.20141208 - added english langpack
 • 2.1.20140312 - changed Help panel, added "About"
 • 2.1.20140310 - added printing recipes
 • 2.0.20140306 - added sharing via G+
 • 2.0.20140303 - added sharing via bbcode and facebook
 • 2.0.20140228 - calculator becomes larger
 • 2.0.20140227 - added themeroller 
 • 2.0.20140220 - added links interpreter - connection to the comments system
 • 2.0.20140123 - Rewrited structure of objects, changed assumptions of dilution
 • 2.0.20131222 - (jQuery 2.0.3, jQueryUI 1.10.3) Calculator moved to blogspot 
 • 1.0.20100325 - added diluting substances
 • 1.0.20100318 - (<=jQuery 1.7.1, <=jQueryUI 1.8.18 ) basics: no restrictions on the number of substances, changing values using the arrow keys (+/-1 ml or +/- 1 droplet), calculation of the amount of vg, calculation for a given container, setting one droplet size for all substances, the ability to transfer calculation for a given container to form fields

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz