wtorek, 11 marca 2014

Kalkulator E-kucharza - O programie

Kalkulator E-kucharza jest kalkulatorem mocy liquidu i służy do wyliczenia proporcji składników liquidu do e-papierosa. Informacje o wersjach.

Kalkulator E-kucharza (2.2.20141208) 

© 2010-2014 BobbyK

Historia wersji:

 • 2.2.20141208 - Dodane wersje językowe i angielski langpack
 • 2.1.20140312 - Zmieniony panel pomocy i dodana karta "O programie"
 • 2.1.20140310 - Dodane drukowanie przepisu/przepisów
 • 2.0.20140306 - Dodane udostępnianie do G+
 • 2.0.20140303 - Dodane udostępnianie przepisów przez bbcode i na facebook (nie palę / E-palę już 4 LATA!!!)
 • 2.0.20140228 - Powiększenie kalkulatora - (dynamiczne przenoszenie kolumny tematu blogspota)
 • 2.0.20140227 - Dodany themeroller 
 • 2.0.20140220 - Dopisany interpreter linków - powiązanie z systemem komentarzy
 • 2.0.20140123 - Przepisana struktura obiektów, zmienione założenia rozcieńczania
 • 2.0.20131222 - (jQuery 2.0.3, jQueryUI 1.10.3) Kalkulator przeniesiony na blogspot 
 • 1.0.20100325 - dodane rozcieńczanie substancji
 • 1.0.20100318 - (<=jQuery 1.7.1, <=jQueryUI 1.8.18 ) podstawowe założenia kalkulatora - brak ograniczeń w liczbie substancji, zmiana wartości klawiszami strzałek (+/-1 ml lub +/- kropla), obliczanie ilości gliceryny, obliczanie dla zadanego kontenera, ustawienie wielkości kropli dla wszystkich substancji, możliwość transferu obliczeń dla zadanego kontenera do pól formularza

E-Chef Calculator (2.2.20141208) 

© 2010-2014 BobbyK

Changes history:

 • 2.2.20141208 - added english langpack
 • 2.1.20140312 - changed Help panel, added "About"
 • 2.1.20140310 - added printing recipes
 • 2.0.20140306 - added sharing via G+
 • 2.0.20140303 - added sharing via bbcode and facebook
 • 2.0.20140228 - calculator becomes larger
 • 2.0.20140227 - added themeroller 
 • 2.0.20140220 - added links interpreter - connection to the comments system
 • 2.0.20140123 - Rewrited structure of objects, changed assumptions of dilution
 • 2.0.20131222 - (jQuery 2.0.3, jQueryUI 1.10.3) Calculator moved to blogspot 
 • 1.0.20100325 - added diluting substances
 • 1.0.20100318 - (<=jQuery 1.7.1, <=jQueryUI 1.8.18 ) basics: no restrictions on the number of substances, changing values using the arrow keys (+/-1 ml or +/- 1 droplet), calculation of the amount of vg, calculation for a given container, setting one droplet size for all substances, the ability to transfer calculation for a given container to form fields

1 komentarz:

 1. Using these promotions, 1xbet korea you'll be able to|you probably can} jump-start your journey or proceed to win a bonus each time you make a deposit. A welcome bonus, for example, can simply double your starting price range. For a few years, bets have been positioned on sporting occasions and on line casino games. However, players can now gamble on every little thing from poker and bingo to scratchcards and virtual sports activities.

  OdpowiedzUsuń